Axa
แอกซ่าประกันภัย สำนักงานตัวแทน คุณ วรพล รักปถพีสุวรรณ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประกันชั้น3 ราคาถูก ฟรีน้ำมันช่วยเหลือรถเสีย แอกซ่าประกันภัยรถยนต์ AXA Insurance - 5.0 out of 5 based on 4 votes

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูก

ประกันชั้น3, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3, ประกัน 3

ประกันชั้น 3 ราคาถูก ฟรี ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

ฟรี 1. บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมรถ ณ เวลารถเสียในวงเกินไม่เกิน 1,500 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี)
ฟรี 2. บริการยกรถไปยังอู่ใกล้เคียง ไม่เกิน 50 กม. กรณีรถเสีย ไม่สามารถซ่อมรถได้ ณ ที่เกิดเหตุ
ฟรี 3. บริการเติมน้ำมันไม่เกิน 10 ลิตร/ปี กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉินบนท้องถนน
 

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ชั้น3

ความบาดเจ็บทางร่างกายบุคคลภายนอกไม่เกิน

ไม่เกิน

300,000 บาท ต่อคน

10,000,000 บาท ต่อครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี (รถคุ่กรณี) ไม่เกิน

600,000 บาท ต่อครั้ง

ความคุ้มครองต่อตัวรถที่เอาประกันภัย (รถเรา)

ไม่คุ้มครอง

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (คนขับ1, ผส.4) คนละ

ค่ารักษาพยาบาล (คนขับ1, ผส.4) คนละ

การประกันตัวผู้ขับขี่

50,000 บาท

50,000 บาท

200,000 บาท

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รวม พ.ร.บ.

ประเภทรถ

ขนาด/น้ำหนัก

เบี้ยประกันภัย(บาท)

พ.ร.บ.(บาท)

เบี้ยประกันภัยรวม(บาท)

รถเก๋ง

ไม่เกิน 2,000 ซีซี

2,245.93

645.21

2,891.14

รถเก๋ง

เกิน 2,000 ซีซี

2,546.60

645.21

3,191.81

รถกระบะ (ปิคอัพ)

 ---

3,424.00

967.28

4,391.28

รถตู้

 ---

3,309.51

1,182.35

4,491.86

 
เงื่อนไขการเอาประกันภัย
1. ต้องทำประกันภัยประเภท 3 พร้อม พรบ. เท่านั้น
2. ระยะเวลาประกันภัยเต็มปี
3. เบี้ยประกันภัยพิเศษ ไม่มีส่วนลดประวัติดี
4. รถยนต์ส่วนบุคคลประเภทรถเก๋ง รถกระบะ (ปิคอัพ) และรถแวน หรือรถตู้ อายุรถไม่เกิน 12 ปี

รับกรมธรรม์ได้ใน 1 วันทำการ สมัครออนไลน์ หรือส่ง "สำเนาทะเบียน" หรือ "กรมธรรม์เดิม" มาที่

 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แบบฟอร์มทำประกัน Online ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
 1. ยี่ห้อรถ(*)
  โปรดระบุยี่ห้อรถ
 2. รุ่นรถ
  โปรดระบุรุ่นรถ
 3. ปีรถยนต์(*)
  โปรดระบุปีรถยนต์ จำกัดอายุไม่เกิน 12 ปีเท่านั้น
 4. ซีซี เครื่องยนต์(*)
  โปรดระบุความจุ ซีซี. เครื่องยนต์
 5. หมายเลขทะเบียนรถ(*)
  โปรดระบุหมายเลขทะเบียนรถ
 6. หมายเลขตัวถังรถ(*)
  โปรดระบุหมายเลขตัวถังรถ
 7. เลือกความคุ้มครอง
 8. กลุ่มรถยนต์(*)
  โปรดระบุกลุ่มรถยนต์
 9. ประกันชั้น 3 เริ่มคุ้มครอง(*)
  โปรดระบุวันที่ให้เริ่มคุ้มครอง
  (วันที่ให้เริ่มคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันชั้น 3)
 10. พ,ร,บ,เริ่มคุ้มครอง(*)
  โปรดระบุวันที่ให้เริ่มคุ้มครอง
  (วันที่ให้เริ่มคุ้มครอง ของ พ.ร.บ.)
 11. ข้อมูลเจ้าของรถยนต์
 12. ชื่อ นามสกุล(*)
  โปรดระบุชื่อ-สกุล
 13. วัน เดือน ปี เกิด(*)
  วันระบุ วัน/เดือน/ปี เกิด
 14. เลขบัตรประชาชน(*)
  โปรดระบุเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้อง
 15. ที่อยู่ปัจจุบัน(*)
  โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน
 16. ที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์(*)
  โปรดระบุที่อยู่สำหรับจัดส่งกรมธรรม์
 17. เบอร์โทร(*)
  โปรดระบุเบอร์โทรที่ติดต่อได้
 18. E-mail(*)
  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง
 19. เบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น(*)
  Invalid Input
 20. เลือกการชำระเงิน(*)
  ระบุการชำระเงิน
 21. โปรดเลือกรับทราบข้อตกลง
  ข้าพเจ้ารับทราบข้อตกลง - คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง ให้กรอกข้อมูลข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประกันชั้น3 ราคาถูก ฟรีน้ำมันช่วยเหลือรถเสีย แอกซ่าประกันภัยรถยนต์ AXA Insurance - 5.0 out of 5 based on 4 votes

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต

ประกันทรัพย์สิน

ประกันขนส่ง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เพอร์เฟค เฮลท์ โซลูชั่น

ประกันสุขภาพตรงใจ 12PL

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สะสมทรัพย์ 10EC อีซี่ แคช

ตลอดชีพ i-Protect ตั้งกองมรดก

ตลอดชีพ 12PL สมาร์ทโปร

แบบบำนาญ i-wish

ประกันภัยร้านอาหาร

ประกันภัยบ้าน คอนโด

ประกันภัยสำนักงานและธุรกิจ

ประกันภัยร้านค้า ธุรกิจต่างๆ

ประกันขนส่งสินค้า

(ขนส่ง ระหว่างประเทศ)

(ขนส่ง ภายในประเทศ)


79/132 THE PLANT CITY ซ.นวมินทร์ 86 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-004-9400 , แฟกซ์ : 02-004-9401
E-mail : info@axaagent-worapon.com  
facebook-AXA Google AXA twitter-AXA youtube AXA