ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

ครบทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณเต็มวงเงินเต็มจำนวน โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเหมือนกรมธรรม์สุขภาพทั่วๆไป ไม่กำหนดจำนวนวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ประกันสูขภาพ ผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ มอบความคุ้มครองในลักษณะจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคต่อครั้ง ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าตรวจในห้องแลป ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยแผนประกันสุขภาพตรงใจ

ประกันโรคร้ายแรง

เงินออมของคุณอาจหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงที่สูงลิ่ว แบบประกันโรคร้ายแรงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณและครอบครัวได้ โดยให้ความคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาให้ดีขึ้น

เช็คราคาและรับตารางความคุ้มครอง

  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์โทรที่ติดต่อได้

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

  Invalid Input

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันสุขภาพ เพอร์เฟค เฮลท์ โซลูชั่น

 • ทุกแผนความคุ้มครอง ให้การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
 • ให้ค่าห้องค่าอาหารและการรักษาพยาบาล แบบห้องเดี่ยวมาตรฐานสูงถึง 5,200 - 21,000 บาท ตามแผนประกันที่เลือก
 • ชดเชยรายวันตั้งแต่ 3,500 บาท - 7,000 บาท (เมื่อผู้เอาประกันรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แต่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์อื่นๆตามกรมธรรม์)
 • ให้ความคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็ง โรคไต การล้างไต การทำเคมีและรังสีบำบัด
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด และภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร
 • รักษาโดยแพทย์ทางเลือกสูงสุด 35,000 บาทต่อปี
 • ตรวจรักษาทันตกรรมสูงสุด 36,000 บาทต่อปี
 • ค่าดูแลรักษาสายตาสูงสุด 25,000 บาทต่อปี
 • ค่าตรวจรักษาสุขภาพประจำปีสูงสุด 30,000 บาทต่อปี
 • ค่าฉีดวัคซีนสูงสุด 45,000 บาทต่อปี
 • บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการพิเศษ ความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล(ข้อ1.2) รักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย โดยผลประโยชน์จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าวินิจฉัยโรค
 • ค่าห้องผ่าตัด
 • ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าทำเเผล
 • ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่แพทย์ได้ใช้ ยกเว้น อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด เละหัตถการ เละค่าวิสัญญีแพทย์ รวมถึงการรับคำปรึกษาก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ค่า ห้องผู้ป่วยวิกฤต (lCU) ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ (CCU) และค่าหออภิบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU) สำหรับผู้เอาประกันที่เป็นทารก
 • ค่าให้คำปรึกษาและค่ากายภาพบำบัดซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยตามความจำเป็นทางการเเพทย์ระหว่างรักษาพยาบาล
 • การรักษาพยาบาลเนื้องอกและโรคมะเร็ง รวมถึงการฉายรังสีรักษาเเละเคมีบำบัต
 • การ ถ่ายภาพรังสีโตยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และการวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอื่นๆ
 • ค่า การบริการพยาบาลพิเศษในโรงพยาบาล และ/หรือ ที่บ้าน หลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้เอาประกันภัยแลบริษัทไว้ ก่อนว่าเป็นความจำเป็นและเหมาะสมทางการแพทย์
 • การฟื้นฟูร่างกายในฐานะผู้ป่วยใน

ให้เราหาประกันสุขภาพ ที่ตรงใจคุณ

กรอกข้อมูลของผู้เอาประกัน

เราจะส่งข้อมูลแผนประกันสุขภาพ ตามงบประมาณที่คุณสามารถชำระได้ หรือเลือกแผนประกันที่ตรงตามความต้องการของคุณ แล้วส่งรายละเอียดให้คุณพิจารณา

ปรึกษาเรา

ประกันสุขภาพนั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ทั้งเงื่อนไขข้อยกเว้นและความคุ้มครอง เราเป็นที่ปรึกษามืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

02-004-9400

แอกซ่าประกันภัย สำนักงานตัวแทนคุณวรพล รักปถพีสุวรรณ
ใบอนุญาตเลขที่ 5302006678

79/132 THE PLANT CITY ซ.นวมินทร์ 86 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
E-mail : info@axaagent-worapon.com