รับตารางประกันสุขภาพ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์โทรที่ติดต่อได้

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

  Invalid Input

แผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุม


การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถยับยั้งได้ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีได้ โดยไม่ส่งผลประทบต่อเงินออมของครอบครัว จากค่ารักษาพยาบาลที่ เราไม่อาจคาดการณ์ได้ เบี้ยประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และแผนความคุ้มครองที่เลือก

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

ครบทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณเต็มวงเงินเต็มจำนวน โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเหมือนกรมธรรม์สุขภาพทั่วๆไป ไม่กำหนดจำนวนวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ประกันสูขภาพ ผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ มอบความคุ้มครองในลักษณะจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคต่อครั้ง ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าตรวจในห้องแลป ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยแผนประกันสุขภาพตรงใจ

ประกันโรคร้ายแรง

เงินออมของคุณอาจหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงที่สูงลิ่ว แบบประกันโรคร้ายแรงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณและครอบครัวได้ โดยให้ความคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาให้ดีขึ้น

ให้เราหาประกันสุขภาพ ที่ตรงใจคุณ

กรอกข้อมูลของผู้เอาประกัน

เราจะส่งข้อมูลแผนประกันสุขภาพ ตามงบประมาณที่คุณสามารถชำระได้ หรือเลือกแผนประกันที่ตรงตามความต้องการของคุณ แล้วส่งรายละเอียดให้คุณพิจารณา

ปรึกษาเรา

ประกันสุขภาพนั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ทั้งเงื่อนไขข้อยกเว้นและความคุ้มครอง เราเป็นที่ปรึกษามืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
0
ลูกค้ามากกว่า 15,000 คน ใช้บริการผ่านสำนักงานตัวแทนของเรา

02-004-9400

แอกซ่าประกันภัย สำนักงานตัวแทนคุณวรพล รักปถพีสุวรรณ
ใบอนุญาตเลขที่ 5302006678

79/132 THE PLANT CITY ซ.นวมินทร์ 86 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
E-mail : info@axaagent-worapon.com